Chương trình học bổng bậc Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ

30/08/2018 17:57 Chương trình

Chương trình học bổng bậc Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ tại Đài Loan.

1. Bậc Đại học


Yêu cầu:


-    Học sinh tốt nghiệp THPT điểm trung bình 3 năm THPT đạt từ 6.5 trở lên


-    Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 650 trở lên hoặc tương đương


Quyền lợi:


-    Mức học bổng: Năm thứ nhất được miễn giảm 100% học phí, các năm tiếp theo mức học bổng sẽ dựa vào kết quả học tập của những năm trước đó.


-    Điều kiện giữ học bổng: Năm tiếp theo điều kiện giữ học bổng, học viên cần duy trì điểm trung bình lớp đạt 85/100


-    Văn bằng: Du học sinh tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính quy được công nhận trên toàn thế giới


2. Bậc Thạc sỹ


Yêu cầu:


-    Sinh viên tốt nghiệp Đại học đạt loại khá trở lên


-    Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 650 trở lên hoặc tương đương


Quyền lợi:


-    Mức học bổng: Năm thứ nhất được miễn giảm 100% học phí, các năm tiếp theo mức học bổng sẽ dựa vào kết quả học tập của những năm trước đó.


-    Điều kiện giữ học bổng: Năm tiếp theo điều kiện giữ học bổng, học viên cần duy trì điểm trung bình lớp đạt 85/100


-    Văn bằng: Du học sinh tốt nghiệp được cấp bằng Thạc sỹ chính quy được công nhận trên toàn thế giới

3. Bậc Tiến sỹ


Yêu cầu:


-    Học viên tốt nghiệp Thạc sỹ đạt loại khá trở lên


-    Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 750 trở lên hoặc tương đương


Quyền lợi:


-    Mức học bổng: Năm thứ nhất được miễn giảm 100% học phí, các năm tiếp theo mức học bổng sẽ dựa vào kết quả học tập của những năm trước đó.


-    Điều kiện giữ học bổng: Năm tiếp theo điều kiện giữ học bổng, học viên cần duy trì điểm trung bình lớp đạt 85/100


-    Văn bằng: Du học sinh tốt nghiệp được cấp bằng Tiến sỹ chính quy được công nhận trên toàn thế giới

Chương trình đào tạo mới

Summer Camp 2019

Chương trình Taiwan Summer Camp 2019

Chương trình liên kết bậc đại ...

Chương trình đào tạo liên kết bậc Đại học giữa trường Đại học Việt Nam với ...

Chương trình liên kết Thạc sỹ

Chương trình đào tạo liên kết bậc Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và ...

Chương trình sinh viên trao ...

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được trường ĐH Đài Loan cấp chứng nhận hoàn ...

Chương trình học bổng bậc Đại ...

Năm thứ nhất được miễn giảm 100% học phí, các năm tiếp theo mức học bổng sẽ dựa ...

Tiêu điểm

Thông báo học bổng bậc Tiến ...

Đài Loan đang là lựa chọn của nhiều phụ huynh và học sinh trên con đường du học

Thông báo học bổng bậc Đại ...

Hiện nay, chúng tôi có chương trình học bổng bậc Đại học học bằng Tiếng Anh tại ...

Thông báo học bổng Thạc sỹ du ...

Giáo dục Đài Loan đã được công nhận là một nền giáo dục tiên tiến và hiện đại, ...

Giới thiệu trường Đại học ...

NHU là trường đại học toàn diện đầu tiên và đa ngành được thành lập bởi Fo ...

Học Bổng Du Học Đài Loan Năm ...

Đại học Nahua Đài Loan đang dành 10 suất học bổng 100% học phí bậc đại học giá ...

Thong ke